Privacy statement

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en dat is voor ons de reden om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft. Sunweb.be respecteert je recht op privacy. Met dit beleid informeren wij je over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan

Wie zijn wij?

Sunweb is een handelsnaam van Sunweb Group Belgium N.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Brusselstraat 59, 2018 te Antwerpen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0861423049. Sunweb Group Belgium N.V. is in België actief namens Sunweb Group GmbH, gevestigd in Zwitserland aan de Schützengasse 4 CH-8001 te Zürich, Zwitserland. Sunweb Group GmbH opereert ook in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen.

Sunweb Group Belgium N.V. heeft meerdere merken. Dit zijn:

Hierdoor kan het zijn dat je Sunweb Group Belgium N.V. misschien niet kent, maar onze merken en websites wel. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij, Sunweb Group Belgium N.V., als verwerkingsverantwoordelijke, van of over je verkrijgen op een van de hieronder beschreven momenten of manieren via een van onze websites of via een van onze merken.

Wie ben jij?

Jij bent degene die onze website bezoekt en/of een reis boekt via onze website, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of degene die een account van ons heeft ontvangen na een reservering en deze gebruikt. Het kan ook zijn dat je alleen een vraag stelt via ons contactformulier, met ons chat of belt of dat je gebruik maakt van een van onze apps, een offerte opvraagt voor een groepsreis of gebruik maakt van een van onze andere diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor welke doeleinden?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer je op een andere manier contact hebt met Sunweb.be, leggen wij persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dergelijke gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een boeking te maken.

Hieronder volgen de persoonsgegevens die wij verwerken onderverdeeld naar het de verschillende doeleinden waartoe wij deze gegevens verzamelen:

Het betreft hier klantgegevens, contactgegevens, reserveringsgegevens, betalingsgegevens die je tijdens het boeken verstrekt van jezelf als hoofdboeker (persoon 1) of welke de hoofdboeker verstrekt namens de medereizigers (persoon 2]) inclusief de voorkeuren zoals wel/geen verzekering, ski les en ski huur welke verder in het reserveringsproces worden gevraagd. Bovenstaande gegevens worden gebruikt om de reis te boeken, te reserveren, te factureren en aan je te bevestigen. De bijbehorende reisbescheiden/reisovereenkomst en nuttige informatie voor aanvang van je reis sturen we je per e-mail toe. Ook stellen we de reisbescheiden, factuur en andere nuttige informatie beschikbaar in de Mijn Account omgeving (indien beschikbaar+)+. We gebruiken jouw opgegeven reserveringsgegevens en voorkeuren ook om ervoor te zorgen dat de partijen die je reis en voorkeuren verzorgen (bijv. voor je vlucht, transfer naar hotel en verblijf op bestemming/hotel) deze dienstverlening kunnen uitvoeren.

Tijdens het boeken van een reis kan je bijzondere persoonsgegevens aan ons doorgeven zoals het aanmelden van medische bagage en opmerkingen over je gezondheid. Wij verwerken jouw bijzondere persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden waartoe jij deze gegevens hebt doorgegeven aan ons, uitdrukkelijk toestemming geeft voor deze verwerking hetzij omdat je de gegevens kennelijk openbaar hebt gemaakt.

Specifiek voor desbetreffende situaties kan additionele informatie worden opgevraagd bijvoorbeeld bij het reserveren van fietshuur en parking.

Indien je vanaf onze website door linkt naar externe leveranciers voor het reserveren van additionele services zoals taxi en airportparking is de desbetreffende leverancier verantwoordelijke voor de bescherming van je persoonsgegevens.

Na het boeken van een reis maken wij m.b.v. je reserveringsgegevens een account voor je aan waarna je de mogelijkheid hebt het account al dan niet te activeren. In dit account, kun je alle relevante informatie over je reis, je klantgegevens, je betalingen, en je factuur vinden. We bewaren alle reserveringsgegevens die bij je account horen zodat we je iedere keer dat je inlogt de juiste klantgegevens en boekingshistorie kunnen laten zien.

Voor het inloggen op onze website, apps, speciale online campagnes die wij voeren of andere diensten kun je gebruik maken van je accountgegevens van sociale netwerken zoals Facebook. Je hebt de optie om persoonlijke gegevens over jou met ons te delen zodat je deze tijdens het inloggen niet opnieuw hoeft in te vullen.

Er doen zich helaas tijdens reizen soms calamiteiten voor. Op je plaats van bestemming of thuis. We willen je dan graag op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Daarvoor gebruiken we de contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres van jezelf of de opgegeven thuisblijver.

Bij het gebruik van onze website worden gegevens over je gebruik en gedrag verzameld. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker en om een optimale bezoekerservaring te bieden, maken wij gebruik van analytische cookies. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid

Daarnaast slaan wij log files van de website op zoals error meldingen. Wanneer bijvoorbeeld tijdens het boeken het reserveringsysteem niet functioneert onthouden we de gegevens welke zijn ingevuld tijdens het boeken zodat je niet alles opnieuw hoeft in te vullen.

Wij slaan je contactgegevens op als je contact met ons zoekt via een contactformulier, tijdens een chat of telefoongesprek en /of wanneer je invloed wilt uitoefenen op het gebruik dat wij maken van je persoonsgegevens. Dit doen we mede om je te kunnen antwoorden of helpen maar ook om zelf te leren van onze klachtafhandeling.

Tijdens de inschrijving voor een nieuwsbrief wordt gevraagd om contactgegevens om je de nieuwsbrief per mail te kunnen versturen.

Het betreft hier de persoonsgegevens welk je van jezelf verstrekt als hoofdboeker (persoon 1) en de voorkeuren welke in het formulier worden opgegeven voor de groepsreis.

Wanneer je een reactie plaatst op onze blog vragen we om persoonsgegevens om spam te voorkomen.

Het gehele IP-adres (IPv4 en IPv6) wordt gebruikt voor logging doeleinden en het nakijken van problemen gerapporteerd door jou. Incidenteel wordt het IP-adres van een reservering gebruikt voor validatie van een reservering en betaling. Het IP-adres bewaren wij maximaal zeven dagen. Online betalingen vinden alleen plaats via een aangesloten leverancier.

Om de kwaliteit te waarborgen worden telefoongesprekken bewaard voor een periode van 4 weken voor trainingsdoeleinden.

Om een sfeerimpressie te creëren voor onze toekomstige gasten plaatsen wij beeld- en geluidsmateriaal op onze website en in onze brochures.

Wij verkrijgen op verschillende momenten persoonsgegevens van je. Een deel van deze gegevens, zoals je e-mailadres en telefoonnummer, wordt door ons gebruikt om diensten af te nemen van advertentieplatformen zoals Facebook indien we jouw toestemming (d.m.v. het accepteren van cookies) daarvoor hebben.

Je ontvangt mogelijk als gevolg van verschillende interacties, persoonlijke communicatie-uitingen van ons. Persoonsgegevens die we van je hebben, geven ons een indruk van je interesses en voorkeuren. Door persoonsgegevens te combineren ontstaan er profielen om jou als klant nog beter te kunnen bedienen door onze commerciële uitingen persoonlijk te maken. Niet alleen door je persoonlijk bij naam aan te spreken in de e-mail, maar ook door vakanties te laten zien waarvan wij denken dat deze aansluiten bij je interesses.

Als je bij ons een reis hebt geboekt of je individueel registreert voor een groepsreis en hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt dan ontvang je van ons communicatie. Deze communicatie ontvang je via de kanalen waarvoor je je niet hebt uitgeschreven zoals social media, email of post.

Indien je jezelf hebt opgeven, versturen wij nieuwsbrieven. Je kunt je op ieder moment afmelden voor onze nieuwsbrieven of andersoortige commerciële uitingen per mail. Deze mogelijkheid wordt je in de e-mail zelf geboden of je kan je afmelden via dit bezwaarformulier

Wanneer je andere websites bezoekt kun je commerciële-uitingen van ons zien, bijvoorbeeld in de banners aanwezig op andere websites. Deze banners kunnen gepersonaliseerd zijn doordat je advertentiecookies hebt geaccepteerd.

Onze andere merken: we hebben je in het begin van dit privacy statement uitgelegd dat wij binnen Sunweb.be meerdere websites en merken hebben. We delen indien relevant je persoonsgegevens, surf en klikgedrag dan ook met de merken van onze andere websites zodat deze jou ook interessante aanbiedingen kunnen sturen. Niet ieder merk heeft namelijk hetzelfde aanbod of dezelfde mogelijkheden. We hopen je dus te kunnen laten profiteren van alle mogelijkheden die voor jou interessant kunnen zijn.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

We delen je persoonsgegevens met derde partijen. Dit zijn de volgende partijen:

Een belangrijk deel van de derden waarmee we jouw persoonsgegevens delen verkrijgen deze gegevens door het gebruik van cookies. We verwijzen je hier daarom ook naar onze cookie policy en naar het overzicht van de cookies op onze website voor de namen van deze derden en voor een verwijzing naar het beleid dat van toepassing is het gebruik van je gegevens.

Op basis van welke grondslagen verwerken we je persoonsgegevens?

Wij gebruiken een aantal grondslagen bij het gebruik van je persoonsgegevens. De grondslagen die wij gebruiken zijn:

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor de doeleinden van de verwerking en worden daarna permanent verwijderd binnen de daarvoor gestelde termijn, rekening houdend met wettelijke verplichtingen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat jouw gegevens m.b.t. de reisovereenkomst maximaal tien jaar bewaard worden conform onze fiscale bewaartermijn. Op het moment dat je bezwaar maakt tegen een verwerking van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden registreren we dat in onze systemen en maken we geen gebruik meer van je persoonsgegevens voor de betreffende gepersonaliseerde en/of commerciële doeleinden.

Jouw privacy rechten

Sunweb.be is transparant en staat een goede dienstverlening voor naar haar klanten, website bezoekers en/of wanneer je gebruiker bent van een van onze andere (online) diensten. Om deze goede dienstverlening mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens zoals in dit privacy statement staat uitgelegd. Wij hopen dat jij daar het voordeel van inziet en er ook voordeel uithaalt waarbij een ieder persoonlijke voorkeuren kan hebben. Mocht dit niet jouw beleving zijn en je dit anders zien dan kan je met ons in overleg treden om het mogelijk aan te passen.

Je kan de volgende privacy rechten uitoefenen op de in dit privacy statement omschreven verwerkingen van jouw persoonsgegevens:

Heb je vragen over bovenstaande rechten of wil je daar juist gebruik van maken neem dan contact op met onze klantenservice. Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-350142.

Mocht je gebruik willen maken van je rechten, voorzie ons dan in je aanvraag met een kopie paspoort, waarbij je jouw foto en het BSN-nummer hebt afgeschermd.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij ons via de klantenservice of bij de functionaris gegevensbescherming binnen Sunweb Group via dpo@sunwebgroup.com

Blijken we er na overleg niet met elkaar uit te dan kun je contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer welke telefonisch bereikbaar is op 032 2 274 48 00.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 18 mei 2018.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Dit betekent onder andere dat wij met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken overeenkomsten sluiten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen. Ook betekent dit dat wanneer je op de website van Sunweb een vakantie boekt of wanneer je Mijn Sunweb raadpleegt, je gegevens worden verzonden middels een beveiligde (SSL) verbinding.

Melden datalek

We spreken van een datalek als persoonsgegevens van onze klanten, relaties of medewerkers zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking.

Dat is bijvoorbeeld het geval als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons dan zo snel mogelijk per mail via databreachnotification@sunwebgroup.com.

Contact

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement zijn welkom en kunnen hier achtergelaten worden.

Heb je een andere vraag en wil je direct telefonisch (070-350142) en/of per mail contact opnemen met onze klantenservice ga dan naar klantenservice pagina, daar vind je al onze contact gegevens.

1 Persoon1; De hoofdboeker, degene die de reis boekt en/of de persoon die zich direct individueel registreert om mee op reis te gaan

2 Persoon2; De medereizigers welke zich niet individueel registreren maar worden opgevoerd door de hoofdboeker en mee op reis gaan.